04/12/2022 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi sầu của Nguyễn

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/09/2020 20:05

 

Nguyễn Du từng nói mù sương
Cũng mang một vẻ vô thường như ai
Nguyễn Du nói sẽ có ngày
Sương tan đầu ngõ thì mây cuối trời (*)

Quê hương đã quá rã rời
Đôi bờ thế kỷ chìm trôi ngỡ ngàng!
Ngày bên tai chỉ dối gian
Đêm lần trang sử... lệ chan mắt sầu!

Thuở xưa người mộng công hầu
Mang gươm khanh tướng ngút đầu thị phi
Ngàn năm sử sách còn ghi
Đá non xanh chốn biên thuỳ nhớ tên.

Hỏi em: làm sao anh quên?
Giữa ngày non nước vang rền tiếng than!
Hỏi ai xây mộng tham tàn
Có mua được mảnh trăng vàng (của) cuội không?
(*) Thơ Nguyễn Du: “Trời còn có bữa hôm nay, Vén sương đầu ngõ, tan mây cuối trời”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Nỗi sầu của Nguyễn