03/07/2020 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ niệm chín suối

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 17:12

 

Mùa hè tương đối chịu được
Ba mùa kia
Nhất là mùa Đông
Lạnh lẽo quá mức chịu đựng
Không còn đâu sức lực làm thơ
Nhà xuất bản đóng cửa
Im ỉm suốt bốn mùa
Ôi Chín Suối!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Kỷ niệm chín suối