23/05/2024 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở cuối cơn mơ

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:22

 

Ngủ say cởi áo nằm bên
Giấc tròn áo động thành tiên giáng trần
Ru hời ru giấc tần ngần
Ai rủ ai giữa xa gần mây đưa?
Nâu sồng mạng nắng vá mưa
Nghèo ơi cái khoảng thiếu thừa của đêm!

Ngủ đi trải áo nằm bên
Cho bóng đến mặc làm duyên với tình
Ngủ mê ú ớ gẹo mình
Mồ hôi trộm giữa rập rình đêm vây

Đôi bờ trinh nữ phủ đầy
Trăng bơi rón rén sương bay ngập ngừng
Ai ơi yếm áo nửa chừng!
Sớm mai cắt lúa rang vừng cho nhau
Ai ơi trầu cuốn ngọn cau!
Chiều mai buộc nẻo dây gầu làm đôi

Tỉnh ra áo mặc lên rồi
Tiên trời, bóng, với người ngồi chung quanh
Mắt nhìn chớp thoáng mong manh
Ngoài sân mưa đổ ngọt lành áo tơi
7-8-2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Ở cuối cơn mơ