12/08/2020 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tổ quốc tôi
W mojej ojczyźnie

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2008 04:34

 

Nguyên tác

W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.

I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym,
I dno, na którym są trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.

Śpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam się i widzę tam na dnie
Blask mego życia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni

Bản dịch của Lê Bá Thự

Tổ quốc, nơi tôi không trở lại
Là rừng xanh quanh hồ rộng
Là mây trôi, trời cao lồng lộng
Tôi nhớ như in mỗi khi hướng về Người

Là nước hồ thủ thỉ đêm đêm
Là đáy hồ mọc đầy cỏ sắc
Là loài hải âu đen đang hót
Là ánh hồng lành lạnh lúc hoàng hôn
Là tiếng vịt trời cao vút trên không

Trong bầu trời của tôi, hồ khổ đau đang ngủ
Tôi cúi khom và nhìn xuống đáy
Thấy ánh đời tôi. Và thứ doạ tôi
Muôn năm dưới đó là dáng hình tôi trước lúc qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Tổ quốc tôi