01/11/2020 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ
洛中訪袁拾遺不遇

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 04:44

 

Nguyên tác

洛陽訪才子,
江嶺作流人。
聞說梅花草,
何如此地春?

Phiên âm

Lạc Dương phỏng tài tử,
Giang Lĩnh[1] tác lưu nhân.
Văn thuyết mai hoa thảo,
Hà như thử địa xuân?

Dịch nghĩa

Tới Lạc Dương tính thăm người tài,
Mới hay ông bị đày đi Giang Lĩnh.
Nghe nói hoa mai nở sớm.
Vậy mùa xuân ở đó thế nào?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lạc Dương thăm kẻ sĩ
Giang Lĩnh đã lưu đày
Nghe đó mai đơm sớm
Thua xuân ở chốn này!
Lạc Dương đời Đường còn gọi là Đông Đô, nay là thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Đại Dữu lĩnh, quả núi cao nơi giáp gianh hai tỉnh Giang Tây và Quảng Đông, nơi họ Viên bị lưu đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ