07/12/2022 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hành hiến Lý thượng thư
臨行獻李尚書

Tác giả: Thôi Tử Vân - 崔紫雲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2016 06:59

 

Nguyên tác

從來學制斐然詩,
不料霜台御史知。
忽見便教隨命去,
戀恩腸斷出門時。

Phiên âm

Tòng lai học chế phỉ nhiên thi,
Bất liệu sương đài[1] ngự sử tri.
Hốt kiến tiện giao tuỳ mệnh khứ,
Luyến ân trường đoạn xuất môn thì.

Dịch nghĩa

Từ khi đi học chỉ biết làm thơ,
Không liệu trước được quan ngự sử biết đến.
Bỗng thấy được cho phép ra đi,
Não lòng lưu luyến ân nghĩa lúc ra khỏi cửa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ làm thơ từ khi đi học
Ngự sử quan biết được không ngờ
Ra đi bỗng được bây giờ
Luyến lưu đứt ruột lúc ra khỏi nhà.
Thôi Tử Vân vốn là ca nhi của thượng thư Lý Nguyện. Khi đó ở đông đô Lạc Dương, họ Lý mở tiệc đãi các quan trong triều, Đỗ Mục giữ chức ngự sử tới sớm. Đỗ ngồi một mình, uống liền ba chén rượu rồi hỏi Lý: “Nghe nói ông có ca nhi Tử Vân, là ai vậy?” Lý cho gọi Vân tới, Đỗ ngắm hồi lâu rồi nói: “Quả lời đồn không ngoa, xin được ban ơn.” Rồi Đỗ cao giọng ngâm một bài thơ, lúc đó chung quanh không có ai khác. Lý tặng Vân cho Đỗ. Vân ứng khẩu làm bài này để từ biệt Lý.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Cách gọi ông ngự sử đại phu thời xa xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Tử Vân » Lâm hành hiến Lý thượng thư