06/07/2020 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàng xa mượn ngựa mà đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 13:43

 

Đàng xa mượn ngựa mà đi,
Xin cho tốt tuổi, luận chi xa dòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàng xa mượn ngựa mà đi