18/09/2020 22:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời tâm niệm
Молитва

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2009 23:16

 

Nguyên tác

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

5 Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
10Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Bản dịch của Văn Khôi

Có những phút buồn đau,
Lòng u sầu thổn thức.
Tôi thì thầm sẽ nhắc,
Lời tâm niệm thâm sâu.

Có sức mạnh nhiệm màu,
Trong hợp thanh sinh động.
Nghe êm ru ngân vọng,
Nhạc huyền bí diệu kỳ.

Qua rồi những hoài nghi,
Lòng trút xa gánh nặng -
Lại lệ rơi, hi vọng,
Nghe lòng nhẹ lâng lâng...
1839
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Lời tâm niệm