18/09/2020 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhớ

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 28/10/2015 23:52

 

Chiều thoang thoảng khói như sương
Mắc theo hương ổi gió vương cánh đồng
Chợt buông lạc giữa thinh không
Cánh chim ngói lẻ bay hoang cuối trời.

Nghiêng cong trăng sớm chơi vơi
Người đi lá mỏng đánh rơi mùa vàng
Triền đê thơm cỏ đầu làng
Mắt ai vò rối nhớ mong ngày về.

Bao năm đau đáu nỗi quê
Lỡ duyên giữa phố cõi mê cậy chùa
Đành lòng làm lẽ ngày xưa
Nửa đang nắng quái nửa vừa mưa thu…
Thu 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Thu nhớ