07/12/2022 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Kỳ
迴文四絕詩(只十字讀成四絕詩)-棋

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2006 13:48

 

Nguyên tác

雌雄定局妙神機,
局妙神機事變棋。
棋變事機神妙局,
機神妙局定雄雌。

Phiên âm

Thư hùng định cuộc diệu thần cơ,
Cuộc diệu thần cơ sự biến cờ (kỳ).
Kỳ biến sự cơ thần diệu cuộc,
Cơ thần diệu cuộc định hùng thư.

Dịch nghĩa

Quyết đấu sống mái, giành thắng lợi lúc kết cuộc thì nhờ có tính toán hay, mưu kế khéo,
Cuộc diệu, máy thần, thế cờ biến ảo.
Thế cờ biến ảo, mưu mô như thần khiến nên cuộc cờ hay,
Mưu thần cuộc hay đã quyết định trận sống mái.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Định cuộc thư hùng có mẹo hay,
Thế cờ biến ảo quỉ nào tày.
Biến ảo thế cờ thành cuộc khéo,
Cơ thần cuộc khéo thắng trong tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Kỳ