30/05/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng rằm quê hương

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 06:47

 

Thân tặng Hoà thượng Thích Thiện Bảo ngày lưu luyến tạm biệt

1
THIỆN từ xưa sáu muơi năm
BẢO châu gắn kết trăng rằm quê hương
GIÁC tha trần thế mười phương
NGỘ ta-bà... nẻo vô thường nhân gian!

2
GIÁC về nương ánh đạo vàng
NGỘ đến đi... chợt ngỡ ngàng trăm năm
THIỆN lành tăng trưởng thậm thâm
BẢO vô lượng pháp hương trầm thanh cao
26-11-2013

TP.HCM, 1-01-2013

Nguồn: Báo Giác ngộ số 721 (28-10-2013), tháng 09 - PL 2557 - Quý Tỵ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Trăng rằm quê hương