09/08/2022 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Truy điệu Chân Không thiền sư
追悼真空禪師

Tác giả: Đoàn Văn Khâm - 段文欽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2008 11:13

 

Nguyên tác

行高朝野振清風,
錫拄如雲暮習龍。
仁宇忽驚崩惠棟,
道林常嘆偃冥松。
墳縈碧草添新塔,
水蘸青山認舊容。
寂寂禪關誰更叩?
經過愁聽暮天鐘。

Phiên âm

Hạnh cao triều dã chấn thanh phong,
Tích trụ như vân mộ tập long[1].
Nhân vũ hốt kinh băng tuệ đống,
Đạo lâm trường thán yển minh tùng[2].
Phần oanh bích thảo thiêm tân tháp,
Thuỷ trám thanh sơn nhận cựu dung.
Tịch tịch thiền quan thuỳ cánh khấu?
Kinh qua sầu thính mộ thiên chung.

Dịch nghĩa

Đức hạnh thanh cao, nổi tiếng khắp trong triều ngoài nội,
Những người chống gậy thần tích đến học đông như mây chiều tụ lại với rồng.
Bỗng kinh hoàng vì nhà “nhân” gãy cây cột trí tuệ,
Thở than khôn xiết cho rừng Thiền đổ mất cây thông cứng cỏi.
Cỏ biếc vấn vít quanh mộ, lại thêm cây tháp mới,
Non xanh in bóng nước như nhận rõ hình dáng xưa.
Cửa Thiền vắng vẻ, nào ai gõ nữa!
Khách qua đây, buồn nghe tiếng chuông chiều.

Bản dịch của Hoà thượng Thanh Từ

Trong triều, ngoài nội kính gia phong,
Chống gậy, đường mây quyện bóng rồng.
Cửa từ chợt hoảng rường cột đổ,
Rừng đạo bùi ngùi cội thông long.
Cỏ biếc quanh mồ thêm tháp mới,
Non xanh nước thắm gởi thân trong.
Vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ,
Văng vẳng chuông chiều nát cõi lòng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
[1] Câu này ý nói các đạo hữu kính mến phẩm hạnh đạo đức sư Chân Không, nên mang tích trượng đến núi Phả Lại sum họp đông đúc, không khác gì rồng đi đến đâu mây theo đến đấy.
[2] Có bản chép: trinh tùng 貞松.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Khâm » Truy điệu Chân Không thiền sư