30/06/2022 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa lạnh
한우

Tác giả: Han Woo - 한우

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2017 07:03

 

Nguyên tác

어이 얼어 자리 무슨 일 얼어 자리.
원앙침(鴛鴦枕) 비취금(翡翠衾)을 어디 두고 얼어 자리.
오늘은 찬 비 맞았으니, 녹아 잘까 하노라.

Bản dịch của Phan Thị Thu Hiền

Trời cớ sao lạnh lẽo? Đêm biết ngủ sao đây?
Nào nơi chăn ngọc, gối uyên ương? Sao chàng phải lạnh lẽo?
Đêm nay gặp hàn vũ, Xin sưởi ấm chàng hết nỗi giá băng.
Đây là bài thơ tác giả hồi đáp nhà thơ Lim Che 임제 (Lâm Đễ, 林悌).
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Han Woo » Mưa lạnh