28/07/2021 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bụi

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:31

 

Khói bay những sợi tơ khùng
Làm nhoè nhật nguyệt giữa vùng như nhiên
Bàn chân rớm giọt máu điên
Đầu thai vào đám bụi thiền vô thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bụi