29/09/2022 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân hàn
春寒

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:48

 

Nguyên tác

凝雲漠漠霧沈沈,
釀作餘寒十日陰。
帶雨有痕粘樹絮,
傷春無語隔花禽。
書齋寂寂惟高枕,
世事悠悠正抱衾。
安得此身如橐籥,
和風噓遍九州心。

Phiên âm

Ngưng vân mạc mạc vụ trầm trầm,
Nhưỡng tác dư hàn thập nhật âm.
Đái vũ hữu ngân niêm thụ nhứ,
Thương xuân vô ngữ cách hoa cầm.
Thư trai tịch tịch duy cao chẩm,
Thế sự du du chính bão khâm.
An đắc thử thân như thác lược,
Hoà phong khư biến cửu châu[1] tâm.

Dịch nghĩa

Mây đọng ùn ùn, mù sa nặng trĩu,
Trận rét cuối mùa, mười ngày âm u.
Tơ liễu dính trên cây, đeo chuỗi nước mưa thành vệt,
Chim đậu bên hoa, thương xuân lặng tiếng.
Thư phòng vắng vẻ, chỉ có việc cao gối,
Việc đời dằn dặc, chính lúc ôm chăn!
Mong sao thân này được như cái ống bễ,
Thổi ngọn gió hoà khắp lòng người chín châu.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Trắng toát làn mây hạt móc xuân
Nghiêng bình mươi bữa rét khôn ngăn
Mưa đầm tơ liễu mầu chưa đổi
Chim hót bên hoa tiếng hết ran
Vắng vẻ thư trai đành tựa gối
Dằng dai thế sự chỉ chùm chăn
Thân này đổi được thành lò bễ
Chín cõi khuyên người đổi trí dần
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Xưa Trung Quốc chia làm chín khu vực hành chính, gọi là cửu châu, sau được mượn gọi thay Trung Quốc. Ở đây tác giả mượn chỉ toàn cõi Đại Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Xuân hàn