20/08/2022 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp bạc mệnh
妾薄命

Tác giả: Lư Nhữ Bật - 盧汝弼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 16:18

 

Nguyên tác

君恩已斷盡成空,
追想嬌歡恨莫窮。
長為蕣華光曉日,
誰知團扇送秋風。
黃金買賦心徒切,
清路飛塵信莫通。
閑倚玉欄思舊事,
幾回春暮泣殘紅。

Phiên âm

Quân ân dĩ đoạn tận thành không,
Truy tưởng kiều hoan hận mạc cùng.
Trường vị thuấn hoa quang hiểu nhật,
Thùy tri đoàn phiến tống thu phong.
Hoàng kim mãi phú tâm đồ thiết,
Thanh lộ phi trần tín mạc thông.
Nhàn ỷ ngọc lan tư cựu sự,
Kỷ hồi xuân mộ khấp tàn hồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ơn vua nay đã đoạn rồi
Tưởng vui xưa chỉ hận thôi không cùng
Ngày treo quầng sáng mênh mông
Hè xui quạt tiễn mịt mùng gió thu
Hoài vàng mua phú lòng đau
Bụi tung đường vắng xanh xao tin người
Tựa lan can ngọc nhớ xưa
Khóc hồng tàn mấy cho vừa những xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Nhữ Bật » Thiếp bạc mệnh