18/09/2020 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ chồng lắm lắm anh ơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 08:59

 

Nợ chồng lắm lắm anh ơi,
Bao giờ cho hết mà chơi kẻo già.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nợ chồng lắm lắm anh ơi