03/12/2022 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng An Sơn Tôn Thất Lưu tiên sinh viên cư quy hậu mông trịch giai chương ký thị hoạ vận dĩ đáp
訪安山尊室流先生園居歸後蒙擲佳章寄示和韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 17:47

 

Nguyên tác

日光常炤月常臨,
宜夏亭杯酌淺深。
不少芝蘭新伴侶,
未荒松菊故園林。
江淹有夢花生筆,
司馬歸鄉鳳鼓琴。
最喜名公遺稿在,
搞金戞玉總成吟。

Phiên âm

Nhật quang thường chiếu nguyệt thường lâm,
Nghi Hạ đình[1] bôi chước thiển thâm.
Bất thiểu chi lan tân bạn lữ,
Vị hoang tùng cúc cố viên lâm.
Giang Yêm[2] hữu mộng hoa sinh bút,
Tư Mã quy hương[3] Phượng cổ cầm[4].
Tối hỉ danh công di cảo tại,
Cảo kim kiết ngọc tổng thành ngâm.

Dịch nghĩa

Ánh mặt trời vẫn chiếu, mặt trăng vẫn thường soi
Rót ly rượu chén đầy chén cạn trên đình Nghi Hạ
Bạn thơ mới quen có rất nhiều
Vườn xưa cúc tùng vẫn còn rậm rạp chưa hoang tàn
Giang Yêm nằm mộng thấy cây viết nở hoa
Từ Mã về quê đánh khúc đàn "Phượng cầu hoàng"
Mừng còn có được thơ của người nổi tiếng
Mài kim dũa ngọc, thảy đều thành thơ ngâm

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vẫn thường nắng lại vẫn trăng qua
Nghi Hạ đình thơ rượu rót chờ
Chẳng thiếu lan thơm tình bạn mới
Vẫn đầy tùng cúc cảnh vườn xưa
Văn tài mơ giấc Giang Yêm mộng
Khúc phượng trao tình Tư Mã mơ
Mừng được thơ ông người nổi tiếng
Mài vàng dũa ngọc phải thành thơ
Lời tự: "Tiên sinh nãi Tam Xuyên thi ông chi trưởng tử" 先生乃三川之長子 (Ông Tôn Thất Lưu là con trai đầu của ông Tam Xuyên).

[1] Nguyên chú: "Tiên sinh viên cư hữu biệt trúc hoa đình danh Nghi Hạ đình dĩ yến tân khách" 先生園居有別築花亭名宜夏亭以宴賓客 (Ông Tôn Thất Lưu về hưu có làm một cái đình gọi là đình Nghi Hạ để đãi tiệc bè bạn).
[2] Giang Yêm (444-505) tự Văn Thông, nhà văn học nổi tiếng nước Lương thời Nam Bắc Triều. Thơ văn không hay, không chải chuốt, nên người đương thời gọi Giang Yêm là "Giang lang tài tận" 江郎才盡 (chàng họ Giang hết tài rồi).
[3] Tư Mã Tương Như một văn nhân nổi tiếng bị đau về Mậu Lăng dưỡng bệnh sống với Trác Văn Quân. Lấy ý từ bài "Cầm đài" 琴台 của Ðỗ Phủ.
[4] Chỉ khúc "Phượng cầu hoàng" Tư Mã gảy để tỏ tình cùng Trác Văn Quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phỏng An Sơn Tôn Thất Lưu tiên sinh viên cư quy hậu mông trịch giai chương ký thị hoạ vận dĩ đáp