25/09/2021 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy lời em nói, anh hong khói để bền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:48

 

Mấy lời em nói, anh hong khói để bền,
Dẫu trăm năm nữa không quên lời nào.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mấy lời em nói, anh hong khói để bền