20/01/2022 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Sở hành
吳楚行

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 05:07

 

Nguyên tác

神女巫山上,
西施越網中。
朝雲迷楚國,
夕露滿吳宮。
舞榭青楓樹,
歌臺綠蕙叢。
伍員魂已斷,
宋玉賦休工。

Phiên âm

Thần nữ Vu sơn thượng,
Tây Thi Việt võng trung.
Triêu vân mê Sở quốc,
Tịch lộ mãn Ngô cung.
Vũ tạ thanh phong thụ,
Ca đài lục huệ tùng.
Ngũ Viên hồn dĩ đoạn,
Tống Ngọc phú hưu công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Vu xinh thần nữ
Đất Việt đẹp Tây Thi
Mây sớm nước Sở đắm
Sương chiều cung Ngô đầy
Đài ca huệ lục phủ
Nhà múa phong xanh vây
Ngũ Viên hồn đã tán
Tống Ngọc phú hết hay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Ngô Sở hành