16/04/2021 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn vỡ thanh âm

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 21:55

 

(Kính điếu hương hồn Nhạc sĩ Trần Hoàn)

Đã đành bọt sóng biển khơi
Quê chung
để gió thổi bời cỏ khâu
Cõi người
chớp giật mưa mau
Cõi trăm năm
có bạc màu thời gian?
Tiếng "Sơn nữ" gọi trăng ngàn
thanh âm vụn vỡ xuống hàng mộ bia
Cận kề với dế giun khuya
Đàntrăng
nào nỡ bốn bề lạnh không
Đã tan biến giữa bụi hồng
"Lời người đi..."
nắng cuối đông
vỡ rồi
Của muôn đời sông nước trôi
Đã qua duyên nghiệp đứng ngồi chẳng yên
Tôi đa mang
đắm luỵ phiền
Chiều ngân câu hát
lời thiên niên
về...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Đàn vỡ thanh âm