20/09/2020 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên nắng bên mưa

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 18/07/2010 21:33

 

Một dòng sông chia hai khoảng trời
Một bên nắng và một bên mưa.
Bên mây trắng như đùa trong nắng
Bên rạt rào những giọt rơi rơi.

Nhớ dòng sông-khoảng trời chia đôi
Em mỉm cười đứng bên khoảng nắng
Nón trắng chao ôi chiếc nón trắng
Em đội đầu che hạt nắng vấn vương.

Anh đứng bên này chùm mưa thương
Sông một dòng mà sao trời cách biệt
Mưa không biết lòng người tha thiết
Nên rơi hoài những giọt chia phôi.

Sông chẳng muốn lòng mình chia đôi
Nước trong lòng cuộn lên sắc đỏ
Muốn dâng sóng đẩy con đò nhỏ
Nối đôi bờ bên nắng, bên mưa.
24-8-1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Bên nắng bên mưa