20/06/2024 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẽ nào (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 15:31

 

Cửa đời tôi mở mãi,
mà em không bước vào!
Áng mây nay đã lại,
em bây giờ phương nao?
Lẽ nào tôi: cõi đợi,
còn em: cõi chiêm bao?
Lẽ nào: tôi đứng gọi,
còn em: đi cúi đầu?
Lẽ nào: tới cõi cuối,
chúng mình mới gặp nhau?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lẽ nào (I)