02/02/2023 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hẹn cưới

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 21:09

 

Mấy hôm giời đổ mưa nhiều
Đèn chưa tắt được tiếng yêu vọng về
Lòng em ru trái đam mê
Lòng anh mộng mị hứa thề sang năm
Anh ơi, giăng chửa kịp rằm
Đợi em trang điểm âm thầm tìm nhau!
Vài ngày tuy ít mà đau
Như ngàn sợi chỉ nối đầu rối tơ

Yêu đương là việc đợi chờ
Phong thanh làng xóm những giờ em sang
Thì thôi lúa trổ thênh thang
Anh cầm sính lễ rỡ ràng gặp u!
Cái Bè, Tiền Giang, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hẹn cưới