29/10/2021 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thôn tức sự
山村即事

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 15/06/2009 01:41

 

Nguyên tác

慘徑殘紅雨後多,
狂蜂猶繞未歸鴉。
白頭野老無春思,
日暮門前掃落花。

Phiên âm

Thảm kính tàn hồng vũ hậu đa,
Cuồng phong do nhiễu vị quy nha.
Bạch đầu dã lão vô xuân tứ,
Nhật mộ môn tiền tảo lạc hoa.

Dịch nghĩa

Sau trận mưa, nhiều khóm hoa hồng tàn tạ bên lối nhỏ
Lũ ong điên cuồng còn vây quanh chưa chịu về tổ
Ông quê đầu bạc không gợi được tứ mùa xuân
Buổi chiều trước cửa quét hoa rụng

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Qua mưa, thắm rụng hồng rơi,
Quạ khôn về tổ, gió trời chưa ngưng.
Lão già quê chẳng biết xuân,
Sớm hôm quét lá hoa rừng trước sân.
Nguồn: Hội Tao Đàn (Tác giả - tác phẩm), Viện Nghiên cứu Hán-Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Sơn thôn tức sự