31/01/2023 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục tuyết
欲雪

Tác giả: Khương Đặc Lập - 姜特立

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 20:31

 

Nguyên tác

嘯侶饑鳶愁古木,
啅羣凍雀聚踈籬。
一庭寒意沉沉靜,
正是江天欲雪時。

Phiên âm

Khiếu lữ cơ diên sầu cổ mộc,
Trác quần đống tước tụ sơ ly.
Nhất đình hàn ý trầm trầm tĩnh,
Chính thị giang thiên dục tuyết thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Diều đói kêu bạn trên cây,
Chim sẻ cóng lạnh gọi bầy rào thưa.
Nặng nề tĩnh lạnh vườn trưa,
Trời như sắp đổ tuyết mưa xuống rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Đặc Lập » Dục tuyết