29/11/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân

Tác giả: Lai Hộc - 來鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 16:51

 

Nguyên tác

千形萬象竟還空,
映水藏山片復重。
無限早苗枯欲盡,
悠悠閑處作奇峰。

Phiên âm

Thiên hình vạn tượng cánh hoàn không,
Ánh thuỷ tàng sơn phiến phục trùng.
Vô hạn tảo miêu khô dục tận,
Du du nhàn xứ tác kỳ phong.

Dịch nghĩa

Vô vàn hình thể nhưng rốt cuộc không có gì cả,
In trên mặt nước, phủ mờ cả núi, hết lớp nọ tới lớp kia.
Biết bao cây non đang khô héo sắp chết,
Mà cứ an nhàn khắp trời, kết thành hình những núi non kỳ lạ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muôn vàn hình dạng cuối cùng không
Bao phủ núi rừng, in bóng sông
Ngàn vạn cây non khô sắp chết
Kết hình núi lạ cứ ung dung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lai Hộc » Vân