30/06/2022 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chi Lăng nhân kỳ 3
支陵人其三

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2013 14:54

 

Nguyên tác

酒含伯渚而香味,
剛倒香林既馥郁。
舉杯新有似如犒,
而心幼子共陶陶。

Phiên âm

Tửu hàm bá chử nhi hương vị,
Cương đảo hương lâm kí phức úc.
Cử bôi tân hữu tự như khao,
Nhi tâm ấu tử cộng đào đào.

Dịch nghĩa

Rượu ngon bác nấu sao thơm thế
Vừa mới rót ra mùi thơm đã ngạt ngào
Mới nâng chén có mấy lần
Mà lòng con trẻ cùng vui vẻ

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Rượu ngon bác cất lâng lâng thế
Vừa rót hương thơm đã ngạt ngào
Nâng ly mới có vài ba lượt
Mà lòng con trẻ những vui sao
Bài thơ do cố đại tá nhà văn Lê Văn Chương cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Chi Lăng nhân kỳ 3