21/07/2024 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cáo và chùm nho

Tác giả: Thái Bá Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2017 16:13

 

Một con cáo đang khát
Bỗng thấy một chùm nho
Một chùm nho vừa chín
Quả rất mọng và to

Nó nhảy lên, định hái
Mà nho lại quá cao
Rồi thử mấy lần nữa
Tiếc là chẳng lần nào

Với được chùm nho ấy
Cuối cùng đành bỏ đi
Vừa đi, nó vừa nghĩ:
“Nho còn xanh, ngon gì!”

Có nhiều anh hèn thật
Không muốn nhận mình hèn
Không ít người nghèo khổ
Cứ tỏ vẻ khinh tiền

Làm được thì nói được
Không được thì nói không
Vừa được tiếng chân thật
Vừa không tự dối lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Bá Tân » Con cáo và chùm nho