04/07/2020 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiền thần phải trạch quân nhi sự

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:00

 

Hiền thần phải trạch quân nhi sự,
Lương cầm còn trạch mộc nhi thê.
Em tuy phận gái vụng về,
Tơ duyên này dầu lỡ, em chẳng hề biết lo.
Hai câu đầu nghĩa là tôi hiền phải chọn vua mà thờ, chim khôn còn chọn cây để đậu.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hiền thần phải trạch quân nhi sự