16/06/2021 14:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý
翫花與衛象同醉

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 08:03

 

Nguyên tác

衰鬢千莖雪,
他鄉一樹花。
今朝與君醉,
忘卻在長沙。

Phiên âm

Suy mấn thiên hành tuyết,
Tha hương nhất thụ hoa.
Kim triêu dữ quân tuý.
Vong khước tại Trường Sa.

Dịch nghĩa

Tóc cằn cỗi đã thêm cà ngàn sợi bạc
Ở xứ người chỉ có độc một cây hoa
Hôm nay cùng ông, ta uống say
Để quên đi đang ở Trường Sa

Bản dịch của Nam Trân

Tóc bạc nghìn sợi tuyết,
Quê người một khóm hoa.
Sáng nay say với bác,
Quên bẵng tại Trường Sa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý