25/09/2021 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm hẹn

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 01/05/2019 16:53

 

Mai bỏ thân này, tạm cư Đâu Suất
Thăm ngài Di Lặc uống trà chơi
Chẳng đạo chẳng đời - vô sở trụ
Hành trình cứu khổ… ánh trăng soi.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Điểm hẹn