29/05/2023 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xanh hơn đôi mắt em
Plus bleu que tes yeux

Tác giả: Charles Aznavour

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/01/2023 20:52

 

Nguyên tác

Plus bleu que le bleu de tes yeux,
Je ne vois rien de mieux,
Même le bleu des cieux.
Plus blond que tes cheveux dorés
Ne peut s’imaginer,
Même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux,
Le vent, même au mois d’août,
Ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi,
La mer, même en furie,
Ne s’en approche pas.
Plus bleu que le bleu de tes yeux,
Je ne vois rien de mieux,
Même le bleu des cieux.

Si un jour tu devais t’en aller
Et me quitter,
Mon destin changerait tout-à-coup
Do tout au tout.

Plus gris que le gris de ma vie,
Rien ne serait plus gris,
Pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon c?ur,
La terre en profondeur
N’aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi,
Aucun gouffre sans fond
Ne s’en approchera.
Plus long que mon chagrin d’amour,
Même l’éternité
Près de lui serait court.
Plus gris que le gris de ma vie,
Rien ne serait plus gris,
Pas même un ciel de pluie.

On a tort de penser, je sais bien,
Aux lendemains.
A quoi bon se compliquer la vie
Puisqu’aujourd’hui...

Plus bleu que le bleu de tes yeux,
Je ne vois rien de mieux,
Même le bleu des cieux.
Plus blond que tes cheveux dorés
Ne peut s’imaginer,
Même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux,
Le vent, même au mois d’août,
Ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi
La mer, même en furie,
Ne s’en approche pas.
Plus bleu que le bleu de tes yeux,
Je ne vois que les rêves
Que m’apportent tes yeux...

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Xanh hơn màu mắt em xanh,
Anh thì chẳng thấy tốt lành hơn thôi
Ngay như màu xanh bầu trời.
Đâu hơn mái tóc vàng rơi em nào
Tưởng tượng chẳng ra làm sao,
Lúa mì vàng chẳng thể nào sánh đâu.
Hơi thở em trong ngọt ngào,
Gió, vào tháng tám,
Không sao ngọt bằng.
Mạnh hơn tình yêu anh dành,
Biển, khi thịnh nộ,
Đừng quanh quẩn gần.
Xanh hơn màu mắt em xanh,
Anh thì chẳng thấy tốt lành hơn thôi
Ngay như màu xanh bầu trời.

Nếu một ngày em phải rời
Xa anh
Số phần thay đổi quá nhanh
Làm cho mọi thứ trở thành mong manh.

Xám hơn màu xám đời anh,
Không gì xám xịt hơn anh trong đời,
Cả trời cũng chẳng mưa rơi.
Đen hơn cả trái tim côi u sầu,
Địa cầu này hun hút sâu
Sẽ không có bóng tối bao khắp miền.
Vắng hơn ngày tháng thiếu em
Không hầm không đáy
Không xem được gần.
Dài hơn nỗi khổ trong anh,
Ngay như vĩnh cửu
Với anh thật gần.
Xám hơn màu xám đời anh,
Không gì xám xịt hơn anh trong đời,
Cả trời cũng chẳng mưa rơi.

Sai lầm khi nghĩ, để soi,
Phận mình.
Sống làm gì chỉ linh tinh
Từ hôm nay đã rõ tình trong anh...

Xanh hơn màu mắt em xanh,
Anh thì chẳng thấy tốt lành hơn thôi
Ngay như màu xanh bầu trời.
Đâu hơn mái tóc vàng rơi em nào
Tưởng tượng chẳng ra làm sao,
Lúa mì vàng chẳng thể nào sánh đâu.
Hơi thở em trong ngọt ngào,
Gió, vào tháng tám,
Không sao ngọt bằng.
Mạnh hơn tình yêu anh dành,
Biển, khi thịnh nộ,
Đừng quanh quẩn gần.
Xanh hơn màu mắt em xanh,
Trong mơ anh thấy dỗ dành mắt mi
Mắt em cho anh điều gì...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Aznavour » Xanh hơn đôi mắt em