16/06/2021 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương chi thuỷ 2
揚之水 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:08

 

Nguyên tác

揚之水,
不流束薪。
終鮮兄弟,
維予二人。
無信人之言,
人實不信。

Phiên âm

Dương chi thuỷ,
Bất lưu thúc tân.
Chung tiển huynh đệ,
Duy dư nhị nhân,
Vô tín nhân chi ngôn.
Nhân thực bất tân (tín).

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy lững lờ,
Không cuốn trôi bó củi.
Rốt cuộc anh em hai bên đều ít.
Chỉ có hai chúng ta mà thôi,
Chàng chớ tin lời người ta,
Người ta thật là không đáng tin.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lững lờ nước chảy đầy sông,
Trơ trơ bó củi bên dòng chảy trôi.
Anh em hai phía ít người,
Bơ vơ hai đứa mà thôi đây mà.
Chàng đừng tin vội gnười ta,
Đời này người rõ thật là khó tin.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dương chi thuỷ 2