07/10/2022 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân mộ
昭君墓

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 07:54

 

Nguyên tác

秦城嶺畔草蒙茸,
見指明妃塟隴中。
毳帳縱然憐薄命,
香奩何似老深宮。
柳眉冷落含秋露,
禽韻凄清咽朔風。
千古謾仇延壽畫,
非常顏貌筆難工。

Phiên âm

Tần Thành lĩnh bạn thảo mông nhung,
Kiến chỉ Minh Phi táng lũng trung.
Thuế trướng túng nhiên liên bạc mệnh,
Hương liêm hà tự lão thâm cung.
Liễu my linh lạc hàm thu lộ,
Cầm vận thê thanh yết sóc phong.
Thiên cổ mạn cừu Diên Thọ[1] hoạ,
Phi thường nhan mạo bút nan công.

Bản dịch của Huy Cận

Bên dải Tần Thành cỏ rậm che,
Dân quê chỉ mộ của Minh Phi.
Trướng cừu phận bạc nằm sao ấm,
Cung lạnh già toi thú nỗi gì.
Gió bấc tiếng chim kêu thảm thiết,
Sương thu mày liễu ngậm đầm đìa.
Ngàn đời giận bậy tranh Diên Thọ,
Những mặt phi thường dễ vẽ chi.
Chiêu Quân (Vương Tường), cung nữ của Hán Nguyên Đế, sau bị vua đem gả cho vua Hung Nô để kết hoà hiếu. Nàng chết ở Hung Nô, để lại một bi kịch thảm xót.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
[1] Tên thợ vẽ trong triều Hán, đã cố ý vẽ tranh Vương Tường xấu đi (để vua hán không trọng đãi nàng) vì nàng ỷ sắc đẹp không chịu đút lót cho y vẽ đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Chiêu Quân mộ