02/10/2022 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến thế tiến đạo
勸世進道

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:12

 

Nguyên tác

四序循環春復秋,
駸駸已老少年頭。
榮華肯顧一場夢,
歲月空懷萬斛愁。
苦趣輪迴如轉轂,
愛河出沒等浮漚。
逢場亦不摸來鼻,
無限良緣只麼休。

Phiên âm

Tứ tự tuần hoàn xuân phục thâu (thu),
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu.
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu.
Phùng trường diệc bất mô lai tị,
Vô hạn lương duyên chỉ má hưu.

Dịch nghĩa

Bốn mùa tuần hoàn, hết xuân lại thu.
Nhanh sầm sập, chả mấy chốc đã già mái đầu con trẻ.
Chẳng chịu ngoái nhìn vinh hoa như một giấc mộng.
Năm tháng luống mang vào lòng muôn hộc sầu.
Nẻo “khổ” cứ luân hồi như trục bánh xe quay mãi,
Sông “ái” chìm nổi như bọt nước bập bềnh.
Nếu cứ buông trôi trong mọi thú vui mà không tìm ra điểm bắt đầu,
Thì duyên lành vô hạn chỉ đến thế mà thôi.

Bản dịch của Huệ Chi

Năm tháng xoay vần, xuân đến thu,
Xăm xăm tuổi trẻ đã phơ đầu.
Giàu sang, mắt loá cơn trường mộng,
Tuổi tác, lòng đong vạn hộc sầu.
Nẻo "khổ" bánh xe luân chuyển khắp,
Sông "yêu" bọt nước nổi chìm mau.
Mải vui nếu chẳng tìm ra gốc,
Nghìn thuở lương duyên chẳng đến đâu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Khuyến thế tiến đạo