29/11/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan Công phế kiều
端公廢橋

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:17

 

Nguyên tác

堤下殘江有斷橋,
行人指點認前朝。
古來蕪沒知何極,
岸草無名獨自嬌。

Phiên âm

Đê hạ tàn giang hữu đoạn kiều,
Hành nhân chỉ điểm nhận tiền triều.
Cổ lai vu một tri hà cực,
Ngạn thảo vô danh độc tự kiều.

Dịch nghĩa

Đoạn sông lấp dưới chân đê có chiếc cầu gẫy,
Người đi đường chỉ cho, nên nhận ra triều đại trước.
Xưa nay cảnh hoang vu chìm lắng đâu biết hết,
Cỏ dại bên bờ một mình tự tươi mát, thướt tha.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Dưới đê sông lấp cây cầu gẫy,
Khách chỉ cho hay dấu cựu triều.
Tự cổ phế hoang không kể xiết,
Bờ sông cỏ dại vẫn yêu kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đoan Công phế kiều