01/12/2022 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 31/10/2008 10:24

 

Nguyên tác

巫山高,
高以大。
淮水深,
深以逝。
我欲東歸,
害梁不為?

我集無高曳,
水何梁湯湯回回。
臨水遠望,
泣下沾衣。
遠道之人心思歸,
謂之何!

Phiên âm

Vu sơn[1] cao,
Cao dĩ đại.
Hoài thuỷ[2] thâm,
Thâm[3] dĩ thệ.
Ngã dục đông quy,
Hạt lương[4] bất vi?

Ngã tập vô cao duệ[5],
Thuỷ hà lương[6] sương sương hồi hồi.
Lâm thuỷ viễn vọng,
Khấp há triêm y.
Viễn đạo chi nhân tâm tư quy,
Vị chi hà!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Núi Vu cao,
Cao lại lớn.
Sông Hoài sâu,
Sâu lại xiết.
Muốn sang đông về,
Mà sao chưa đi?

Bị tắc không thuyền chở,
Nước sông cuồn cuộn chảy về xuôi.
Bên bờ xa ngóng,
Ướt áo lệ trào.
Người xa ngàn dặm muốn về mau,
Biết làm sao!
[1] Núi Vu nay ở đông nam huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Sông Hoài Hà xuất phát từ núi Đồng Bách tỉnh Hà Nam, chảy về phía đông qua An Huy, Giang Tô rồi nhập vào hồ Hồng Trạch, cùng với sông Vận Hà nhập vào sông Trường Giang chảy ra biển.
[3] Có bản chép là chữ nan 難.
[4] Có hai cách giải thích. Một cách cho rằng 害 đọc là “hạt”, nghĩa là vì sao; “lương” 梁 chỉ là từ biểu thanh, không mang nghĩa. Cách thứ hai cho rằng 害梁 đọc là “hại lương”, nghĩa là cầu hỏng, ý câu này nói cầu hỏng không sang được.
[5] Do chữ 篙栧, chỉ cái sào chèo thuyền và mái chèo.
[6] Tương tự chữ “lương” ở trên, có hai cách hiểu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Vu sơn cao