09/07/2020 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà em có bụi trầu cay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 17:55

 

Nhà em có bụi trầu cay,
Nhà anh có khách sang vay lá vàng.
Cau xiến ngang, trầu vàng ngắt ngọn,
Thời buổi này kén chọn làm chi.
Yêu nhau lấy quách nhau đi,
Ở trong giá thú luận cho hoá tài.
Đường còn dài, trông sao cho xiết,
Đạo vợ chồng ai biết đói no.
Quý hồ thầy mẹ gả cho.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhà em có bụi trầu cay