08/05/2021 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải pháp
Die Lösung

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi estrange vào 24/03/2008 05:14

 

Nguyên tác

Nach dem Aufstand des 17. Juni
Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands
In der Stalinallee Flugblätter verteilen
Auf denen zu lesen war, daß das Volk
Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe
Und es nur durch verdoppelte Arbeit
zurückerobern könne. Wäre es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Löste das Volk auf und
Wählte ein anderes?

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Sau cuộc nổi dậy 17 tháng Sáu
Thư ký Hội viết văn
Phát truyền đơn trên đại lộ Stalin
Nói rằng nhân dân
Đã phụ bạc lòng tin chính phủ
Và chỉ có thể lấy lại
Bằng các cố gắng gấp đôi

Trong trường hợp này, tưởng có thể dễ hơn
Nếu chính phủ giải tán nhân dân
Và bầu ra nhân dân khác?
Bertolt Brecht, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Giải pháp