10/02/2023 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xi hiêu 4
鴟鴞4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 20:52

 

Nguyên tác

予羽譙譙、
予尾翛翛、
予室翹翹、
風雨所漂搖、
予維音嘵嘵�

Phiên âm

Dư vũ tiều tiều,
Dư vĩ tiêu tiêu
Dư thất kiều kiều
Phong vũ sở phiêu diêu
Dư duy âm hiêu hiêu.

Dịch nghĩa

Lông của ta tàn tệ
Đuôi của ta hư hại
Ổ của ta lại lâm nguy
Vì gió mưa lất lay dao động
Cho nên ta phải gấp rút kêu lên những tiếng thê thảm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xác xơ tàn tệ bộ lông
Đuôi ta hư hại đã không còn gì
Ổ ta lại lâm nguy từng chập
Vì mưa lay gió dập tơi bời
Ta kêu thê thảm liên hồi.
Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc tỷ

Tiều tiều: tàn tệ
Tiêu tiêu: hư
Kiều kiều: nguy
Hiêu hiêu: gấp rút

Cũng là lời của chim nói: Lông thì tàn tệ, đuôi thì hư hại để làm thành cái ổ mà chưa xong thì mưa gió xua tới làm cho ổ phải lắt lay dao động, thì ta kêu lên thê thảm, sao lại chẳng gấp rút cho được chớ? Nói như thế để ví với mình đã tiều tụy vì lao nhọc. Nhà Chu lại chưa yên, lại lắm hoạn nạn cứ thừa cơ hội mà xảy ra, thì người làm bài thơ này để báo cho Thành Vương rõ cũng không thể nào không gấp rút được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xi hiêu 4