09/08/2020 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo sống gậy trúc nhởn nhơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:19

 

Áo sống gậy trúc nhởn nhơ,
Tràng hạt đeo cổ lồng lờ quàng vai.
Kêu van quá đứa ăn mày,
Tu hành hồ dễ mấy người trực tâm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo sống gậy trúc nhởn nhơ