03/07/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân mới gửi bạn cũ

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi phuongcacanh vào 21/07/2013 19:24

 

Gửi Hoàng Chư[1]

Mười mấy năm trường lại gặp nhau[2]
Mừng hai mái tóc vẫn xanh màu
Sắc son đẹp mãi thề sông núi
Mưa gió xa rồi hận biển dâu
Đã một đường đi cùng bến đậu
Còn nhiều nghĩa nặng với tình sâu
Tình sâu nghĩa nặng trời xuân thắm
Năm sáu lời thơ tả hết đâu!
1960


Nguồn: Xuân tha hương, sở Văn hóa Thông tin Hà Nam Ninh xuất bản năm 1989, Đỗ Đình Thọ sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu, trang 102
[1] Bạn thân của Nguyễn Bính có bút danh là Trúc Sơn.
[2] Trang 7 tập thơ này có in ảnh bút tích của Nguyễn Bính, có khác với bản in ở trang 102 "Mừng mấy năm giời lại gặp nhau".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Xuân mới gửi bạn cũ