30/09/2020 23:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 20:49

 

Phiên âm

Tầm thường nhất lĩnh ỷ tình không
Mãn kính danh hoa bất tảo hồng
Tam ngũ mộc điều hoành giản xứ
Nhân gia nghi tại bạch vân trung

Dịch nghĩa

Một hòn núi tầm thường dựa vào nền trời quang đãng
Đầy lối đi là những bông hoa đẹp, chẳng ai quét dọn cánh hồng
Chỗ có dăm ba thanh gỗ bắc ngang suối
Người ta ngỡ nơi đây nhà ở trong đám mây trắng

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tầm thường ngọn núi dựa trên không
Đầy lối hoa rơi, đất rải hồng
Thanh gỗ bắc ngang dòng suối nhỏ
Nhà ai phảng phất giữa mây lồng
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 1