23/05/2024 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh lanh cưới vợ cho lanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:48

 

Anh lanh cưới vợ cho lanh,
Đến khi có khách đỡ anh trăm bề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh lanh cưới vợ cho lanh