11/08/2022 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hơn nhau một chén rượu mời bài 1

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 25/10/2010 12:28

 

Mưỡu:
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm đôi chim nhạn giữa trời mà bay.
Tuyệt mù bể nước non mây,
Bụi hồng trông thẳm như ngày chưa xa.

Nói:
Hồi đầu yếm tận nhân gian sự,
Vô dực nan tòng Đế khuyết du.[1]
Kiếp tiền sinh[2] không vụng đường tu,
Thôi chi để nghìn thu gương bạc mệnh.
Thiên mạt giai nhân không hữu ảnh,
Hầu môn khách tử dã vô gia.[3]
Tiếc thay cho điệu Cao sơn, khúc Bạch tuyết, mày dương liễu, mắt thu ba[4],
Nào đã biết sự tài hoa là thế thế.
Hồng tụ thanh sam quân thị lệ[5],
Trót đa mang chưa dễ đã ngơ tình.
   Đố ai ngoảnh mặt làm thinh.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 迴頭厭盡人間事,無翼難從帝闕遊. Nghĩa: Ngoảnh lại nghĩ chán hết chuyện nhân gian, Không cánh khó bay lên cửa đức Thượng đế mà chơi được.
[2] Kiếp trước.
[3] Chữ Hán: 天末佳人空有影,侯門客子也無家. Nghĩa: Giai nhân ở cuối trời chỉ thấy có bóng, Người khách nương cửa Hầu vốn không có nhà.
[4] Điệu đàn Cao sơn, khúc hát Bạch tuyết, lông mày lá liễu, mắt như sóng thu. Bài Xuân tịch của Vi Trang đời Đường: “Thiếu phụ giang đầu my liễu diệp, Giai nhân phố khẩu nhãn thu ba” 少婦江頭眉柳葉,佳人浦口眼秋波 (Thiếu phụ bên sông lông mày lá liễu, Giai nhân bên bến mắt như sóng thu).
[5] Ống tay áo đỏ của giai nhân và vạt áo xanh của danh sĩ đều là chỗ chứa nước mắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Hơn nhau một chén rượu mời bài 1