11/12/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạm Thái (II)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 29/04/2008 00:26

 

Độ nguyên tiêu trăng siêu chùa lệch mái
Mõ cầu kinh lời Phạm Thái tụng tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Phạm Thái (II)