11/12/2022 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em yêu
My love

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 06:08

 

Nguyên tác

my love
thy hair is one kingdom
the king whereof is darkness
thy forehead is a flight of flowers
thy head is a quick forest
filled with sleeping birds
thy breasts are swarms of white bees
upon the bough of thy body
thy body to me is April
in those armpits is the approach of spring
thy thighs are white horses yoked to a chariot
of kings
they are the striking of a good minstrel
between them is always a pleasant song
my love
thy head is a casket
of the cool jewel of thy mind
the hair of thy head is one warrior
innocent of defeat
thy hair upon thy shoulders is an army
with victory and with trumpets
thy legs are the trees of dreaming
whose fruit is the very eatage of forgetfulness
thy lips are satraps in scarlet
in whose kiss is the combinings of kings
thy wrists
are holy
which are the keepers of the keys of thy blood
thy feet upon thy ankles are flowers in vases
of silver
in thy beauty is the dilemma of flutes
thy eyes are the betrayal
of bells comprehended through incense

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em yêu
tóc em tựa vương quốc tình
vua là bóng tối
trán là hoa bay
đầu em là cả rừng cây
cho loài chim đến họp bầy ngủ say
ngực em tựa ong trắng bầy
rủ nhau quấn quýt hình hài của em
Nhìn em anh nghĩ tháng Tư
nách em hương thoảng như từ mùa xuân
đùi em là ngựa trắng thừng
vào xe quý tộc của ông vua nào
là nơi cuốn hút ngọt ngào
là bài ca điệu dạt dào hồn anh
Em yêu
đầu em là cỗ áo quan
để cho ngà ngọc trong tâm trí mình
tóc trên đầu tựa chiến binh
thì vô tội trước tình hình bại vong
tóc vai là đội quân hùng
hiên ngang chiến thắng đi cùng kèn vang
chân em là cội mộng vàng
ai mà ăn trái cấm càng hay quên
môi em hồng tựa cánh sen
ai hôn như bước lên thềm quân vương
cổ tay em
đẹp thánh thần
là người giữ khoá máu thân hình này
cườm chân như cánh hoa bày
trong bình dát bạc làm say cả hồn
dung nhan như sáo trầm cao
mắt em biểu thị
khởi đầu hương trao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Em yêu