22/07/2024 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4
遊西湖八絕其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2014 08:40

 

Nguyên tác

勸爾澄波酒一卮,
少年予最解人頤。
牽來西畔山尤好,
產卻東邊郭更宜。

Phiên âm

Khuyến nhĩ trừng ba tửu nhất chi,
Thiếu niên dư tối giải nhân di.
Khiên lai tây bạn sơn vưu hảo,
Sản khước đông biên quách[1] cánh nghi.

Dịch nghĩa

Xin mời bác sóng xơi một chén rượu,
Tuổi thiếu niên tôi rất thích làm cho người ta cười.
Bác lôi những núi ở phía tây lại thì càng tốt,
Và san phẳng bức thành ở phía đông đi lại càng hay hơn.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Mời anh một chén trong cảnh này
Tuổi xanh tôi chỉ thích khôi hài
Bờ tây đem lại càng xinh đẹp
San bức thành đông lại quá hay
[1] Bức thành ở phía đông, có lẽ chỉ thành Đại La thời ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4