19/06/2024 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu Kính phi kỳ 3
悼敬妃其三

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2019 15:25

 

Nguyên tác

內助曾經憶旖旎,
惟予同汝兩難期。
非因慕色濳揮淚,
只為尊賢重賦詩。
越海雖寬難載恨,
寢陵宜近易觀碑。
長堤且莫栽楊柳,
好待清明縱目時。

Phiên âm

Nội trợ tằng kinh ức ỷ ni,
Duy dư đồng nhữ lưỡng nan kỳ.
Phi nhân mộ sắc tiềm huy lệ,
Chỉ vị tôn hiền trọng phú thi.
Việt hải tuy khoan nan tái hận,
Tẩm lăng nghi cận dị quan bi.
Trường đê thả mạc tài dương liễu,
Hảo đãi thanh minh túng mục thì.

Dịch nghĩa

Trong nhà vẫn nhớ tư dung yểu điệu,
Duy chỉ ta và nàng khó gặp lại.
Không phải vì mến yêu nhan sắc mà khóc thầm,
Chỉ vì nhớ người hiền mà làm thơ.
Biển Việt dù mênh mông khó tải hết hận,
Bia lăng tẩm gần đọc thêm sầu.
Đê dài xin đừng trồng dương liễu,
Để tiết thanh minh ngóng trông xa.

Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Nội trợ nhu mì nhớ lúc xưa
Đôi ta duyên kiếp khó hẹn hò
Phải đâu ham sắc thầm rơi lệ
Bởi mến thục hiền tặng phú thơ
Bể Việt mênh mang khôn chở hận
Tẩm lăng gần gụi dễ tương tư
Đê dài khoan hãy trồng dương liễu
Để đợi thanh minh mắt dõi chờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Điệu Kính phi kỳ 3